Lidt historie fra Thisted Adventistkirke

Syvende dags adventistmenighedens historie i Thy går helt tilbage til 1897, da pastorerne Louis Johnson og M.M. Olsen havde møder i Sydthy og stiftede en menighed i Hurup. Senere har menigheden haft en lidt omflakkende tilværelse med mødesteder i Nykøbing Mors og tilbage til Hurup/Doverodde, for til sidst at finde et mere permanent mødested i Thisted sidst i 1940’erne. I mange år samledes man i hjemmene og lejede lokaler, men i 1967 fik man sin egen kirkebygning på Åbrinken 9 i Thisted.

Kirken har i årenes løb været udgangspunkt for mange aktiviteter i Thy og på Mors, heriblandt en stærk bogmission med kristne bøger og blade, som blev solgt fra dør til dør – og senere gademission med tilbud af gratis bøger. Ligeledes har kirken dannet ramme om børneprogrammer, offentlige bibeltimer og mødeserier, såvel som en enkelt koncert i ny og næ. Kirken har sine faste bibeltimer og gudstjenester hver lørdag formiddag, og døren står altid åben for gæster, som ønsker at besøge kirken. Hvert år deltager kirkens medlemmer ivrigt i en landsindsamling til nødlidende i u-lande, som går under navnet ’Hjælpeaktion’, og besøger i den anledning mange forretninger og hjem i Thy og på Mors.

Adventistmenigheden i Thisted har opfostret flere personer, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats indenfor kirkens arbejde. Heriblandt pastor Jens Madsen, som var leder af Syvende Dags Adventistkirken i Danmark og Norge i perioden 1967-85 og senere chef for Adventistkirkens forlag, Dansk Bogforlag i Odense. Ib Jensen fra Visby ved Bedsted blev en kendt og afholdt kolportør på Færøerne, hvor han i en periode på 45 år fra 1961-2006 besøgte hvert eneste hjem med kristne bøger og blade adskillige gange.

 

Lidt om kirkens historie

Efter købet af en grund på en nedlagt planteskole i Tilsted blev byggeriet af en ny kirke påbegyndt efter tegning og ledelse af arkitekt Helge Bull Nielsen fra Ringsted. Kirkebygningen stod færdig og blev indviet den 10. juni 1967 under stor bevågenhed i den lokale presse. Thisted Amts Tidende skrev under overskriften, ”En stærk tro bag en stærk økonomi.” Menigheden havde i årene forinden betalt ind til en byggefond og med hjælp fra Adventistsamfundets hovedorganisation var man i stand til at indvie en gældfri kirkebygning til den samlede sum af 160.000 kr. Selvom det ikke lyder af mange penge i dag, så var det en ganske stor sum dengang. Kirkens første præst var pastor Rudolf Andersen og kirkebygningen har siden tjent som det åndelige hjem for adventisterne i Thy og på Mors.